1) Thông số kỹ thuật: Timer Omron H5CX-AD-N

– Điện áp cung cấp: 24 VAC, 50/60Hz | 12 … 24VDC

– Các chế độ hoạt động:
         + Mode A: Signal ON delay 1
         + Mode A-1: Signal ON delay 2
         + Mode A-2: Power ON delay 1
         + Mode A-3: Power ON delay 2
         + Mode b: Repeat cycle 1
         + Mode b-1: Repeat cycle 2
         + Mode d: Signal OFF delay
         + Mode E: Interval
         + Mode F: Cumulative
         + Mode Z: ON/OFF-duty adjustable flicker
         + Mode S: Stopwatch
         + Mode TOFF: Flicker OFF start 1
         + Mode TON: Flicker ON start 1
         + Mode TOFF-1: Flicker OFF start 2
         + Mode TON-1: Flicker ON start 2

– Dải thời gian:
         + 0.001 s to 9.999 s
         + 0.01 s to 99.99 s
         + 0.1 s to 999.9 s
         + 1 s to 9999 s
         + 0.1 min to 999.9 min
         + 1 min to 9999 min
         + 0.1 h to 999.9 h
         + 1 h to 9999 h
         + 1s to 99min59s
         + 1min to 99h59min

– Ngõ ra điều khiển terminals

– Màn hình hiển thị 4 chữ số

– Đế cắm 11 chân

 

2) Kích thước

 

Timer Omron H5CX-AD-N

 

3) Đấu dây


Timer Omron H5CX-AD-N

 

4) Giản đồ điều khiển

 

  • Mode A: Signal ON delay 1

Timer Omron H5CX-AD-N Mã: H5CX-AD-N Danh mục: