1) Thông số kỹ thuật: Timer Omron H5CX-L8S-N

– Điện áp cung cấp: 100 … 240 VAC, 50/60Hz

– Các chế độ hoạt động:
+ Mode A: Signal ON delay 1
+ Mode A-1: Signal ON delay 2
+ Mode A-2: Power ON delay 1
+ Mode A-3: Power ON delay 2
+ Mode b: Repeat cycle 1
+ Mode b-1: Repeat cycle 2
+ Mode d: Signal OFF delay
+ Mode E: Interval
+ Mode F: Cumulative
+ Mode Z: ON/OFF-duty adjustable flicker
+ Mode S: Stopwatch
+ Mode TOFF: Flicker OFF start 1
+ Mode TON: Flicker ON start 1
+ Mode TOFF-1: Flicker OFF start 2
+ Mode TON-1: Flicker ON start 2

– Dải thời gian:
+ 0.001 s to 9.999 s
+ 0.01 s to 99.99 s
+ 0.1 s to 999.9 s
+ 1 s to 9999 s
+ 0.1 min to 999.9 min
+ 1 min to 9999 min
+ 0.1 h to 999.9 h
+ 1 h to 9999 h
+ 1s to 99min59s
+ 1min to 99h59min

– Ngõ ra điều khiển: Transistor (NPN cực thu hở)

– Màn hình hiển thị 4 chữ số

– Đế cắm 8 chân

 

2) Kích thước

 

Mã: H5CX-L8S-N Danh mục: