• Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số
  • Phương thức điều khiển : Điều khiển ON / OFF, P, PI, PD, điều khiển PID
  • Loại ngõ vào : Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel IIRTD: DPt100Ω, DPt50Ω, JPt100Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120ΩAnalog: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V0-20mA, 4-20mA
  • Chu kỳ lấy mẫu : 50ms
  • Ngõ ra điều khiển 1 : Dòng điện (DC0 / 4-20mA) hoặc SSR (11VDC) [ON / OFF]
  • Ngõ ra tùy chọn : Cảnh báo 1, Chuyển đổi(DC4-20mA)
  • Nguồn cấp : 24VAC~ 50/60Hz, 24-48VDC
  • Cấu trúc bảo vệ : IP65(bảng điều khiển phía trước)
  • Tiêu chuẩn : @(CE) @(CULUS)