• Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số
  • Phương thức điều khiển : Điều khiển ON / OFF, điều khiển P, PI, PD, PIDF, PIDS
  • Loại ngõ vào : Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)RTD: DPt100Ω, JPt100ΩAnalog: 1-5VDC, 0-10VDC, DC4-20mA
  • Chu kỳ lấy mẫu : 500ms
  • Ngõ ra điều khiển : SSR drive(12VDC) [ON/OFF]
  • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
  • Tiêu chuẩn : @(CE) @(CULUS)