• Van điện từ Airtac, model 2KW150-15

  • Loại 2/2, tác động trực tiếp, thường mở

  • Port size: 1/2″

  • Orifice size: 15.0 mm

  • Áp suất: 0.05 – 0.7 MPa

Mã: 2KW150-15 Danh mục: