• Van điện từ Airtac, model 2KW250-25

  • Loại 2/2, tác động trực tiếp, thường mở

  • Port size: 1″

  • Orifice size: 250 mm

  • Áp suất: 0.05 – 0.7 MPa

 

Mã: 2KW250-25 Danh mục: