• Loại xylanh tác động kép Airtac SC50x100

  • Không có từ tính

  • Đường kính trong xylanh: 50mm

  • Chiều dài 1 hành trình: 100mm

  • Lưu chất: khí

  • Port size: 1/4”

  • Áp suất hoạt động: 1~9.0 bar

  • Nhiệt độ cho phép: -5~700C

  • Tần số làm việc của pit-tông: 50~800 mm/s

 

=> CHỌN CÁC MÃ SẢN PHẨM KHÁC CỦA SERIES 

Mã: SC50x100 Danh mục: