AC stepping motor & driver oriental AS66MCEP-T10

:AC Stepping Motor & Driver Oriental AS66MCEP-T10

  • Độ phân giải / xung : 0.36o .

  • Loại motor : Có thắng từ .

  • Điện áp cung cấp : 1 pha, 200-230VAC.


  • Kích thước khung : 60mm .

  • Loại hộp số: TH.

  • Loại Driver: Điều khiển trọn gói.

      ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của AC Stepping Motor & Driver Oriental

Mã: AS66MCEP-T10 Danh mục: