1.: ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA.

  • Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type).

  • Dòng định mức: 6300A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch: 130kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

ACB Mitsubishi AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout

Chọn các mã sản phẩm khác của  ACB Mitsubishi AE-SW

Mã: AE6300-SW-3P-6300A-130kA Drawout Danh mục: