Bộ kết hợp khí CKD, series C4070-W

Bao gồm bộ lọc 5µm, bộ lọc 3 µm + bộ tách sương

Port size: Rc 1/4, 3/8, 1/2

Áp suất tối đa: 1 MPa

Thoát sương: 0.01 mg/m3 hoặc ít hơn

Lưu lượng: 0.5 m3/min

Mã: C4070-W Danh mục: