Bộ kết hợp khí CKD, series C6060-W

Bao gồm bộ lọc + bộ tách sương

Port size: Rc 3/4, 1

Áp suất tối đa: 1 MPa

Thoát sương: 0.01 mg/m3 hoặc ít hơn

Lưu lượng: 1.27 m3/min

Mã: C6060-W Danh mục: