Bộ lọc hơi CKD, series F6000-W

Port size: Rc 3/4, 1

Cấp lọc: 5 hoặc 0.3 µm

Áp suất làm việc tối đa: 1.0 MPa

Dung tích phễu xả: 80 cm3

Phụ kiện: Vỏ chắn

Mã: F6000-W Danh mục: