Bộ lọc khí kết hợp điều chỉnh CKD, series W1000-W

Port size: Rc 1/8, 1/4

Áp suất tối đa: 1 MPa

Cấp lọc: 5 µm

Điều áp: 0.05 to 0.85 MPa

Phụ kiện: Đồng hồ đo áp, vỏ chắn

Mã: W1000-W Danh mục: