1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PBS-CB4X0SGESSCD5A0Z

  • Cảm biến áp suất Sick PBS-CB4X0SGESSCD5A0Z

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp: 15 V DC … 35 V DC

  • Dãy áp suất: -1…+3 bar

  • Ngõ ra:2 PNP + 4…20 mA

  • Kết nối: G 1/2 B

2. Kích thước

Mã: PBS-CB4X0SGESSCD5A0Z Danh mục: