Cảm biến áp suất Sick PBS-RB2X5SG1SSNAMA0Z

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp: 15 V DC … 35 V DC

  • Dãy áp suất: 0 bar … 2.5 bar

  • Ngõ ra: 2x PNP

  • Kiểu kết nối: G 1/4 A

  • Danh mục các sản phẩm cùng loại: Cảm biến áp suất Sick PBS

Mã: PBS-RB2X5SG1SSNAMA0Z Danh mục: