1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PBS-RB2X5SGESSCAMA0Z

  • Cảm biến áp suất Sick PBS-RB2X5SGESSCAMA0Z

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp: 15 V DC … 35 V DC

  • Dãy áp suất: 0…2.5 bar

  • Ngõ ra: 2 PNP

  • Kiểu kết nối: G 1/2 B

2. Kích thước

Mã: PBS-RB2X5SGESSCAMA0Z Danh mục: