1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến mã vạch Sick CLV410-0010

  • Cảm biến mã vạch CLV410-0010

  • Nguồn cung cấp: 5VDC … 30VDC

  • Nguồn sáng: ánh sáng nhìn thấy màu đỏ (670 nm)

  • Kích thước: 30 mm x 43.3 mm x 20 mm

  • Độ phân giải: 0.2 mm … 1 mm

    Khoảng cách phát hiện: 50 mm … 380 mm (1 mm )

  • Tần số quét: 200 Hz … 800Hz

  • Loại kết nối: 1 1-15 pin D-Sub HD plug (0.9m)

2. Kích thước

Cảm biến mã vạch Sick CLV410-0010 Mã: CLV410-0010 Danh mục: