1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến nhiệt độ Sick TSP-1PAG10305MZ

  • Cảm biến nhiệt độ Sick TSP-1PAN40606MZ

  • Dãy đo: -30 °C … 130 °C

  • Tín hiệu ngõ ra: Pt100, 2-wire

  • Chiều dài và đường kính đầu dò: 60 mm / 6 mm

  • Kiểu kết nối:  1/4%27%27 NPT

  • Cáp kết nối : M12 x 1, 4-pin, IP 67

2. Kích thước

Cảm biến nhiệt độ Sick TSP-1PAG10305MZ

Cảm biến nhiệt độ Sick TSP-1PAG10305MZ        

chọn các sản phẩm khác của Cảm biến nhiệt độ Sick TSP

Mã: TSP-1PAN40606MZ Danh mục: