1. : Cảm biến quang điện loại thu phát riêng E3HT-1E1 2M.

  • Khoảng đo: 0 – 1 m.

  • Nguồn cấp: 12 – 24 VDC.

  • Ngõ ra: NPN voltage-current output.

  • Chế độ hoạt động: Light-ON.

  • Kiểu kết nối: Cáp nối sẵn dài 2 m.

  • Bảo vệ vọt áp, ngắn mạch, phân cực ngược.

2. Kích thước

Cảm biến quang Omron E3HT-1E1 2M

3. Nối dây

Cảm biến quang Omron E3HT-1E1 2M

4.Giản đồ điều khiển

Cảm biến quang Omron E3HT-1E1 2M

chọn các mã sản  phẩm khác của Cảm biến quang Omron E3H

 

Mã: E3HT-1E1 2M Danh mục: