1. : Cảm biến quang omron E3JM

  • cho phép dải nguồn cấp rộng

  • Tích hợp chức năng đặt thời gian

  • Dễ đấu dây với khối đầu nối chia bậc

  • Loại phản xạ gương với nguồn sáng phân cực cho phép phát hiện vật thể bóng loáng một cách tin cậy

  • Ngõ ra relay tiếp điểm SPDT và transistor

  • Kích thước: 65 x 65 x 25 (mm)

  • Nguồn cấp: 12-240 VDC | 24-240 VAC

2. Mã đặt hàng

Model Number

Description

E3JM-10M4-N

Through-Beam Type, Sensing Distance 10m, Light-ON/Dark-ON Selectable, Relay Output

E3JM-10M4T-N

Through-Beam Type, Sensing Distance 10m, Light-ON/Dark-ON Selectable, Relay Output

E3JM-10S4-N

Through-Beam Type, Sensing Distance 10m, Light-ON/Dark-ON Selectable, DC SSR output

E3JM-10S4T-N

Through-Beam Type, Sensing Distance 10m, Light-ON/Dark-ON Selectable, DC SSR output

E3JM-DS70M4

Diffuse-Reflective Type, Sensing Distance 700mm, Light-ON/Dark-ON Selectable, Relay Output

E3JM-DS70M4-G

Diffuse-Reflective Type, Sensing Distance 700mm, Light-ON/Dark-ON Selectable, Relay Output

E3JM-DS70M4T

Diffuse-Reflective Type, Sensing Distance 700mm, Light-ON/Dark-ON Selectable, Relay Output

E3JM-DS70M4T-G

Diffuse-Reflective Type, Sensing Distance 700mm, Light-ON/Dark-ON Selectable, Relay Output

E3JM-DS70M4-US

Diffuse-Reflective Type, Sensing Distance 700mm, Light-ON/Dark-ON Selectable, Relay Output

E3JM-DS70S4

Diffuse-Reflective Type, Sensing Distance 700mm, Light-ON/Dark-ON Selectable, DC SSR output

E3JM-DS70S4T

Diffuse-Reflective Type, Sensing Distance 700mm, Light-ON/Dark-ON Selectable, DC SSR output

E3JM-R4M4

Retroreflective Type With M.S.R. Function, Sensing Distance 4m, Light-ON/Dark-ON Selectable, Relay Output

E3JM-R4M4-G

Retroreflective Type With M.S.R. Function, Sensing Distance 4m, Light-ON/Dark-ON Selectable , Relay Output

E3JM-R4M4T

Retroreflective Type With M.S.R. Function, Sensing Distance 4m, Light-ON/Dark-ON Selectable, Relay Output

E3JM-R4M4T-G

Retroreflective Type With M.S.R. Function, Sensing Distance 4m, Light-ON/Dark-ON Selectable, Relay Output

E3JM-R4S4

Retroreflective Type With M.S.R. Function, Sensing Distance 4m, Light-ON/Dark-ON Selectable, DC SSR output

E3JM-R4S4T

Retroreflective Type With M.S.R. Function, Sensing Distance 4m, Light-ON/Dark-ON Selectable, DC SSR output

 

  • chọn các mã sản  phẩm khác của cảm biến quang Omron E3JMMã: E3JM Danh mục: