1.  Cam-bien-quang-Omron-E3S-C

  • Cảm biến quang điện E3S-C có thiết kế hoàn hảo chống lại nước và dầu.

  • Loại thu phát riêng cho khoảng cách đo lường xa tới 30 m.

  • Khả năng chịu sốc tới 1000 m/s².

  • 2 loại kết nối: cáp nối sẵn và cáp có chuôi giắc cắm.

  • Cho phép chuyển đổi ngõ ra NPN | PNP.

2. Mã đặt hàng

Model Number Description
E3S-CD11_2M              Diffuse-Reflective Type, Horizontal Appearance, Pre-Wired Type, Sensing Distance 700mm
E3S-CD11 5M Diffuse-Reflective Type, Horizontal Appearance, Pre-Wired Type, Sensing Distance 700mm
E3S-CD11-M1J 0.3M Diffuse-Reflective Type, Horizontal Appearance, Pre-Wired M12 Connector Type, Sensing Distance 700mm
E3S-CD12 2M Diffuse-Reflective Type, Horizontal Appearance, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2m
E3S-CD12 5M Diffuse-Reflective Type, Horizontal Appearance, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2m
E3S-CD12-M1J 0.3M Diffuse-Reflective Type, Horizontal Appearance, Pre-Wired M12 Connector Type, Sensing Distance 2m
E3S-CD61 2M Diffuse-Reflective Type, Vertical Appearance, Pre-Wired Type, Sensing Distance 700mm
E3S-CD61 5M Diffuse-Reflective Type , Vertical Appearance , Pre-Wired Type , Sensing Distance 700mm
E3S-CD61-M1J 0.3M Diffuse-Reflective Type, Vertical Appearance, Pre-Wired M12 Connector Type, Sensing Distance 700mm
E3S-CD62 2M Diffuse-Reflective Type, Vertical Appearance, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2m
E3S-CD62-M1J 0.3M Diffuse-Reflective Type, Vertical Appearance, Pre-Wired M12 Connector Type, Sensing Distance 2m
E3S-CR11 2M Retro-Reflective with M.S.R. Function, Pre-Wired Type, Sensing Distance 3m When Using the E39-R1
E3S-CR11 5M Retro-Reflective with M.S.R. Function, Pre-Wired Type, Sensing Distance 3m When Using the E39-R1
E3S-CR11-M1J 0.3M Retro-Reflective with M.S.R. Function, Pre-Wired M12 Connector Type, Sensing Distance 3m When Using the E39-R1
E3S-CR61 2M Retro-Reflective with M.S.R. Function, Pre-Wired Type, Sensing Distance 3m When Using the E39-R1
E3S-CR61 5M Retro-Reflective with M.S.R. Function, Pre-Wired Type, Sensing Distance 3m When Using the E39-R1
E3S-CR61-M1J 0.3M Retro-Reflective with M.S.R. Function, Pre-Wired M12 Connector Type, Sensing Distance 3m When Using the E39-R1
E3S-CR66 Retro-Reflective with M.S.R. Function, Pre-Wired Type, Sensing Distance 3m When Using the E39-R1
E3S-CT11 2M Through-Beam Type, Horizontal Appearance, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30m
E3S-CT11 5M Through-Beam Type, Horizontal Appearance, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30m
E3S-CT11-M1J 0.3M Through-Beam Type, Horizontal Appearance, Pre-Wired M12 Connector Type, Sensing Distance 30m
E3S-CT61 2M Through-Beam Type, Vertical Appearance, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30m
E3S-CT61 5M Through-Beam Type, Vertical Appearance, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30m
E3S-CT61-M1J 0.3M Through-Beam Type, Vertical Appearance, Pre-Wired M12 Connector Type, Sensing Distance 30m

 >>chọn các mã sản  phẩm khác của Cảm biến quang Omron E3S

Mã: E3S-C Danh mục: