1. : Cảm biến quang Omron E3T-FL11-M1TJ 0.3M

  • Cảm biến quang điện phản xạ BGS E3T-FL11-M1TJ 0.3M.

  • Khoảng đo: 1 – 15 mm.

  • Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%.

  • Ngõ ra: NPN cực thu hở.

  • Chế độ hoạt động: Light-ON.

  • Kiểu kết nối: Cáp 0.3 m + chuôi connector M12.

  • Bảo vệ vọt áp, ngắn mạch, phân cực ngược, nhiễu giao thoa.

2. Kích thước

Cảm biến quang Omron E3T-FL11-M1TJ 0.3M

3. Nối dây

Cảm biến quang Omron E3T-FL11-M1TJ 0.3M

4. Giản đồ điều khiển

Cảm biến quang Omron E3T-FL11-M1TJ 0.3M Mã: E3T-FL11-M1TJ 0.3M Danh mục: