1. : Cảm biến quang Omron E3T-FT12R 5M

  • Cảm biến quang điện loại thu phát riêng E3T-FT12R 5M.

  • Khoảng đo: 0 – 500 mm.

  • Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%.

  • Ngõ ra: NPN cực thu hở.

  • Chế độ hoạt động: Dark-ON.

  • Kiểu kết nối: Robot pre-wired cable 2 m.

  • Bảo vệ vọt áp, ngắn mạch, phân cực ngược, nhiễu giao thoa.

2. Kích thước

Cảm biến quang Omron E3T-FT12R 5M

Cảm biến quang Omron E3T-FT12R 5M

3. Nối dây

Cảm biến quang Omron E3T-FT12R 5M

4. Giản đồ điều khiển

Cảm biến quang Omron E3T-FT12R 5M Mã: E3T-FT12R 5M Danh mục: