1. Đặc tính kỹ thuật : Cảm biến tiệm cận sick IM12-20NNS-ZC1

  • Cảm biến tiệm cận IM12-20NNS-ZC1

  • Nguồn cung cấp: 10…30 VDC

  • Ngõ ra: NPN

  • Thời gian đáp ứng: ≤ 50 ms

  • Tần số: 200 Hz

  • Kiểu kết nối : Connector M12, 4-pin

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 70 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 0 mm … 20 mm

2. Kích thước :

Mã: IM12-20NNS-ZC1 Danh mục: