1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến tiệm cận Sick IM18-10BNS-NC1

  • Cảm biến tiệm cận Sick Sensor IM18-10BNS-NC1

  • Khoảng cách phát hiện : 0mm – 5mm.

  • Cấp bảo vệ: IP 67

  • Nguồn cung cấp: 7VDC … 25VDC

  • Ngõ ra: NPN, NO


  • Tần số chuyển mạch: 720Hz.

  • Loại kết nối: Cable, 2-wire, 2 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -20 °C …70 °C

2. Kích thước :

  

Mã: IM18-10BNS-NC1 Danh mục: