1. Đặc tính kỹ thuật : Cảm biến tiệm cận sick IM30-40NPS-ZC1

  • Cảm biến tiệm cận IM30-40NPS-ZC1

  • Nguồn cung cấp: 10…30 VDC

  • Ngõ ra: PNP

  • Thời gian đáp ứng: ≤ 200ms

  • Tần số: 100 Hz

  • Kiểu kết nối : Connector M12, 4-pin

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 70 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 0 mm … 40 mm

2. Kích thước :

Mã: IM30-40NPS-ZC1 Danh mục: