• CB bảo vệ động cơ Fuji BM3RHBK-001.

  • Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng.

  • Dạng núm xoay

  • Sử dụng cho động cơ: 0.2 KW/0.65 A (380-440V AC)

  • Dòng định mức In:  1.

  • Dòng điện điều chỉnh: 0.1 to 32A.

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu: 100 KA/440 V AC.

Mã: BM3RHBK-001 Danh mục: