• CB bảo vệ động cơ Fuji BM3RHBK-P16.

  • Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng.

  • Dạng núm xoay

  • Sử dụng cho động cơ: 0.02  KW/0.1 A (380-440V AC)

  • Dòng định mức In: 0.16 A.

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu: 100 KA/440 V AC.

 

 

 

Mã: BM3RHBK-P16 Danh mục: