1.: Contactor Fuji SC-4-0RM.

 • Tiêu chuẩn: IEC 60947-4-1.

  Công suất Motor :7.5kW (16A)/380–440V AC.

 • Dòng nhiệt: Ith=  25A.

 • Tiếp điểm phụ: 2NCx2 hoặc 1NOx2.

 • Điện áp cuộn dây: 100–110VAC.

 • Số lần đóng cắt:


  • Cơ:10000000

  • Điện: 2000000


2.Kích thước.

Contactor

Contactor

 

 • Chọn các mã sản phẩm khác của Contactor Fuji SC


Mã: SC-4-0RM Danh mục: