1.: Contactor Fuji SC-4-1RM.

 • Tiêu chuẩn: IEC 60947-4-1.

  Công suất Motor :11kW ( 22A)/380–440V AC.

 • Dòng nhiệt: Ith=   32A.

 • Tiếp điểm phụ: 2NCx2 hoặc 1NOx2.

 • Điện áp cuộn dây: 110-120VAC.

 • Số lần đóng cắt:

  • Cơ:10000000

  • Điện: 2000000

2.Kích thước.

Contactor