Xylanh thủy lực CKD, series CMA2

Bore size: Ø20, 30, 40 mm

Tác động kép kèm theo switch

Áp suất: 0.1 – 0.7 MPa

Port size: Rc1/8

Tốc độ: 50 … 500 mm/s

Giảm chấn: Không

Hành trình: 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm

Mã: CMA2 Danh mục: