Xylanh khí CKD, loại hình trụ, series SCPD2-F

Bore size: Ø6, 10, 16 mm

Hoạt động: Tác động kép

Áp suất: 0.1 – 1.0 MPa

Port size: M5

Tốc độ: 1 – 200 mm/s

Đệm khí: Đệm cao su

Hành trình: 15, 30, 45, 60 mm

Mã: SCPD2-F Danh mục: