Xylanh CKD, loại nhỏ, series SCPD2, SCPD2-L

Bore size: Ø6, 10, 16 mm

Hoạt động: Double acting, single rod

Áp suất làm việc tối đa: 1.0 MPa

Port size: M5

Tốc độ: 50 – 500 mm/s

Hành trình: 15, 30, 45, 60 mm

Mã: SCPD2 Danh mục: