1. : Điều khiển nhiệt độ Omron E53-C4R4

 

– Module điều khiển nhiệt độ Omron E53-C4R4


– Module dùng để gắn trên bộ điều khiển nhiệt độ E5CK

– Chức năng: kết nối truyền thông RS 485

– Công cụ truyền thông:  Half-duplex

– Công cụ đồng bộ: Start-Stop

– Tốc độ truyền: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2 kbps

  Tham khảo thêm các sản phẩm Điều khiển nhiệt độ Omron  E5CK 

Mã: E53-C4R4 Danh mục: