1. : Điều khiển nhiệt độ Omron E53-R4R4

– Module điều khiển nhiệt độ Omron E53-R4R4

– Module dùng để gắn trên bộ điều khiển nhiệt độ E5CK

– Chức năng: kết nối truyền thông RS-232 hoặc RS-485 , RS-422

– Công cụ truyền thông:  Half-duplex

– Công cụ đồng bộ: Start-Stop

– Tốc độ truyền: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2 kbps

  Tham khảo thêm các sản phẩm Điều khiển nhiệt độ Omron E5CK

Mã: E53-R4R4 Danh mục: