1. : Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-H

– Bộ điều khiển nhiệt độ Omron: E5CN-H

– Nguồn cung cấp: 100-240 VAC

– Kiểu điều khiển : ON/OFF 

– Ðầu vào: Analog

– Đầu ra điều khiển: Rơle 3A, 250VA

– Chu kỳ tốc độ lấy mẫu cao: 60ms

– Thiết bị được hỗ trợ thêm với phần mềm CX-Thermo Ver. 4.0

– Màn hinh độ phân giải cao: 5 số trên 0.01 độ C 

2. Kích Thước 

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-H

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-H

 

3. Sơ đồ đấu dây

 

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-H

 

4. Ứng dụng

 

    – Bạn có thể mở rộng thêm 8 bank điều khiển, có thể thay đổi bank với sự kiện ngõ vào, sự truyền dẫn, hoặc bằng các hàm đơn trong chương trình.

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-H

      – Hiển thị với ba màu ứng với các nhiệt độ khác nhau, như ta có thể điều khiển các quạt gió trong công nghiệp.

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-H

      – Ta có thể điều khiển nhiệt độ với độ nhạy cao bất chấp môi trường làm việc bên ngoài khắc nghiệt, vẫn cho hiệu suất lớn.

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-H

 Tham khảo thêm các sản phẩm  Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN

Mã: E5CN-H Danh mục: