• 1. MCB ABB S203M-C63

  • Cầu dao điện tự động ABB loại S203M-C63

  • Mã sản phẩm: 2CDS273001R0634

  • Dòng định mức: 63 A

  • Số cực: 3

  • Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000 lần đóng cắt

  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10 kA theo tiêu chuẩn IEC 898

  • 2.Kích thước

  • MCB ABB S203M-C63   MCB ABB S203M-C63

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCB ABB S280
Mã: 2CDS273001R0634 Danh mục: