1..

  • MCCB Allen-Bradley 140U-H2C3-C90.

  • Dòng định mức: 90A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch 380…415V AC: 25kA.

  • Tiêu chuẩn: UL 489, CSA 22.2, No. 5, IEC 60947-2, CE.

2.Kích Thước.

MCCB Allen-Bradley 140U-H2C3-C90

 MCCB Allen-Bradley 140U-H2C3-C90

 Chọn các mã sản phẩm khác của MCCB Allen-Bradley

Mã: 140U-H2C3-C90 Danh mục: