1..

  • MCCB Allen-Bradley 140U-H2C3-C45.

  • Dòng định mức: 45A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch 380…415V AC: 25kA.

  • Tiêu chuẩn: UL 489, CSA 22.2, No. 5, IEC 60947-2, CE.

2.Kích Thước.

http://tienphat-automation.com/San-pham/MCCB-Bulletin-140U-Allen-Bradley-140U-H2C3-C45-ad84187.html

 http://tienphat-automation.com/San-pham/MCCB-Bulletin-140U-Allen-Bradley-140U-H2C3-C45-ad84187.html

 Chọn các mã sản phẩm khác của MCCB Allen-Bradley

Mã: 140U-H2C3-C45 Danh mục: