1.: MCCB Mitsubishi NF125-RGW RT

  • Dòng định mức:16–25 25–40 40–63 63–100 A.

  • Số cực: 2, 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC: 125/125 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF125-RGW RT

MCCB Mitsubishi NF125-RGW RT

MCCB Mitsubishi NF125-RGW RT

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-U

Mã: NF125-RGW RT Danh mục: