1.: MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 4A

  • MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 4A 5kA.

  • Dòng định mức: 4A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 5KA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 4A

MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 4A

MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 4A

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-C

Mã: NF63-CW 3P 4A  Danh mục: