1.. MCCB Mitsubishi NF125-SGW RE/3P/75-125A/36KA

  • MCCB Mitsubishi NF125-SGW RE/3P/75-125A/36KA.

  • Dòng định mức: 75-125A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 36kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF125-SGW RE/3P/75-125A/36KA

MCCB Mitsubishi NF125-SGW RE/3P/75-125A/36KA

 MCCB Mitsubishi NF125-SGW RE/3P/75-125A/36KA

  • >>  Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF125-SGW RE/3P/75-125A/36KA Danh mục: