1.. MCCB Mitsubishi NF1250-SEW/3P/85KA

  • MCCB Mitsubishi NF1250-SEW/3P/85KA.

  • Dòng định mức: 600~1250 A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V AC: 85kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF1250-SEW/3P/85KA

MCCB Mitsubishi NF1250-SEW/3P/85KA

MCCB Mitsubishi NF1250-SEW/3P/85KA

  • chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF1250-SEW/3P/85KA Danh mục: