1.: MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P 400-800A

  • MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P 400-800A 36kA.

  • Dòng định mức: 400~800 A Adj.

  • Số cực: 3 P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 36kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P 400-800A

MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P 400-800A

MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P 400-800A

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-C

Mã: NF800-CEW 3P 400-800A  Danh mục: