1.: MCCB Mitsubishi NF160-HW

  • Dòng định mức: 125, 150, 160 A.

  • Số cực: 2, 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC: 50/13 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF160-HW

MCCB Mitsubishi NF160-HW

MCCB Mitsubishi NF160-HW

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H

Mã: NF160-HW Danh mục: