1.. MCCB Mitsubishi NF160-SGW RT/2P/85KA

  • MCCB Mitsubishi NF160-SGW RT/2P/85KA.

  • Dòng định mức: 125–160 A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch AC230V: 85kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF160-SGW RT/2P/85KA

MCCB Mitsubishi NF160-SGW RT/2P/85KA

 MCCB Mitsubishi NF160-SGW RT/2P/85KA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF160-SGW RT/2P/85KA Danh mục: