1.. MCCB Mitsubishi NF1600-SEW/4P/85KA

  • MCCB Mitsubishi NF1600-SEW/4P/85KA.

  • Dòng định mức: 800~1600 A.

  • Số cực: 4P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 85KA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF1600-SEW/4P/85KA

MCCB Mitsubishi NF1600-SEW/4P/85KA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF1600-SEW/4P/85KA Danh mục: