1.. MCCB Mitsubishi NF1600-SEW

  • MCCB Mitsubishi NF1600-SEW.

  • Dòng định mức: 800~1600 A.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380 VAC: 85/43 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF1600-SEW

MCCB Mitsubishi NF1600-SEW

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF1600-SEW Danh mục: