1.: MCCB Mitsubishi NF250-HGW RT/2P/100KA

  • Dòng định mức: 125–160, 160–250 A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch 230V AC: 100kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 

MCCB Mitsubishi NF250-HGW RT/2P/100KA

MCCB Mitsubishi NF250-HGW RT/2P/100KA

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H

Mã: NF250-HGW RT/2P/100KA Danh mục: