1.. MCCB Mitsubishi NF250-SGW RE

  • MCCB Mitsubishi NF250-SGW RE.

  • Dòng định mức: 125–250 A.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V: 36/36 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF250-SGW RE

MCCB Mitsubishi NF250-SGW RE

 MCCB Mitsubishi NF250-SGW RE

  • > Chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF250-SGW RE Danh mục: